Federació INSTITUCIONAL ÒRGANS DE GOVERN Clubs Competicions Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Temporada 2018-2019 Cercador Notícies Documents Sancions Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Temporada 2018-2019 Galeria Contacte
Federació INSTITUCIONAL ÒRGANS DE GOVERN Clubs Competicions Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Temporada 2018-2019 Cercador Notícies Documents Sancions Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Temporada 2018-2019 Galeria Contacte
POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA PÁGINA WEB

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de Dades, s'informa als usuaris que les dades de caràcter personal que facilitin mitjançant correu electrònic, enviats a través de formularis web, àrees privades o per qualsevol altre mitjà situat en aquest lloc web seran incorporades al sistema de tractament titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA (d’ara endavant, FCFS) amb NIF G17102823 i domicili social a Barcelona, Rbla. De Guipúscoa 23-25, 5è D, amb la finalitat de gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis oferts, així com per enviar per mitjans tradicionals i electrònics informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als usuaris. En compliment amb la normativa vigent, la FCFS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats indicades.

Mentre els usuaris no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que es comprometen a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

La FCFS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, limitada, adequada, pertinent, exacta i actualitzada. És per això que la FCFS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que confereix la normativa vigent en Protecció de Dades, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment atorgat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal més amunt referenciada o al correu electrònic administracio@futsal.cat.

Els usuaris podran dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar les reclamacions que considerin oportunes.